Eastern Sierra + White Mountains Area, California
Southwest Washington Coast, Washington