Jemez Mountains + Sierra Nacimiento, New Mexico
Southern Sangre de Cristo Mountains, New Mexico
Southern Sangre de Cristo Mountains, New Mexico
Ozark Mountains + Highlands, Arkansas
Salinas Pueblos National Monument
Mount Taylor + Zuni Mountains Area, New Mexico